Poradnia

Pytania i odpowiedzi

 

31.12.2021

Pisownia: COVID-19 czy covid-19?

Czy nazwę choroby COVID-19 należy pisać wielkimi literami? Czy może całą nazwę należy pisać małymi literami: covid-19 - jak w przypadku innych nazw chorób (mimo że jest skrótem od ang. COronaVIrus Desease)? W tekstach pojawia się też pisownia Covid-19, która wydaje się najmniej poprawna.

Oficjalna nazwa tej choroby zapisywana jest wielkimi literami, niemniej w użyciu są różne warianty nazwy. Jak słusznie Pani zauważyła, nazwa jest skrótowcem bazującym na cząstkach wyrazów obcych (angl. Coronavirus Disease 2019), utworzonym zgodnie z zasadami systematyki chorób przyjętymi przez WHO, które podało obowiązującą nazwę choroby i jej zapis.
W Wielkim słowniku języka polskiego PAN (online) znajdujemy informację, że zapis COVID-19 ma charakter wzorcowy (https://wsjp.pl/haslo/podglad/99593/covid-19), a zapis covid (rzadziej: kowid) ma nacechowanie potoczne (https://wsjp.pl/haslo/podglad/102173/covid), czyli mieści się w normie użytkowej języka. Oznacza to, że w sytuacjach komunikacji nieoficjalnej ta forma jest poprawna.

Poradnia

31.12.2021

Odmiana nazwiska Sprycha

Szanowni Państwo,
Bardzo proszę o potwierdzenie bądź wskazanie poprawnej formy odmiany nazwiska "Sprycha". Czy forma poprawna celownika to Sprysze?
Będę wdzięczna za pomoc.

W odpowiedzi podajemy wzór odmiany nazwiska Sprycha, które odmienia się jak wyraz pospolity kobieta. W celowniku i miejscowniku liczby pojedynczej dochodzi dodatkowo do wymiany głosek ch w sz.
Odmiana w liczbie pojedynczej:
mianownik Sprycha
dopełniacz Sprychy
celownik Sprysze
biernik Sprychę
narzędnik Sprychą
miejscownik Sprysze
Pełny wzór odmiany - w liczbie pojedynczej i mnogiej - można też znaleźć w Słowniku gramatycznym języka polskiego, dostępnym online (http://sgjp.pl/leksemy/#1084279/Sprycha).

Poradnia

31.12.2021

Automacja i automatyzacja

Szanowne Panie,
chciałem poradzić się Pań odnośnie dwóch słów: automacja i automatyzacja. Pytanie moje jest takie, czy te słowa można traktować jako synonimy? Jaka jest zasadnicza różnica pomiędzy tymi pojęciami i w jakim kontekście należy zestawiać każdy z terminów?
Czy poprawne byłoby stwierdzenie, że automacja dotyczyć może zadań, procesów, pracy, a automatyzacja - ludzi, pracowników, siły roboczej?
Dziękuję za odpowiedź i pomoc.

Słowa automacja i automatyzacja można traktować jako synonimy tylko w pewnym zakresie: gdy odnoszone są do zastosowania urządzeń automatycznych w procesach produkcyjnych. Współczesne słowniki języka polskiego (te, do których mamy dostęp w dobie pandemii) nie notują rzeczownika automacja, natomiast nieco starszy słownik języka polskiego (z połowy XX wieku) pod redakcją Witolda Doroszewskiego podaje takie hasło, ale nie uwzględnia jego znaczenia. Odsyła jedynie do haseł automatyka, automatyzacja.
Z kolei rzeczownik automatyzacja notowany jest w Wielkim słowniku języka polskiego dostępnym w wersji online w dwóch znaczeniach: 1. zastąpienie pracy człowieka pracą maszyną, 2. mechanizm polegający na reagowaniu przez człowieka na określone rzeczy w sposób pozbawiony namysłu, lecz w zgodności z wcześniejszymi sposobami działania w podobnych sytuacjach (www.wsjp.pl).
Również przegląd korpusów języka polskiego nie pokazuje utrwalonych połączeń ze słowem automacja i automatyzacja w znaczeniach, które Pan proponuje. Być może słowo automacja występuje w tekstach specjalistycznych i w takich kontekstach następuje uściślenie jego znaczenia.
Należy też zwrócić uwagę, że połączenia typu automatyzacja zasobów ludzkich, ludzi, siły roboczej nie są możliwe, chyba że chodziłoby o celowe, deprecjonujące uprzedmiotowienie ludzi.

Poradnia

31.12.2021

Potrzebować z dopełniaczem czy biernikiem?

Szanowni Państwo,
mam ogromną prośbę o pomoc. Spać po nocach nie mogę bo nie wiem, w którym przypadku powinnam zastosować rzeczownik oferta w pytaniu: Potrzebujesz oferty/ofertę? Dopełniacz czy biernik?
Z góry dziękuję.

Czasownik potrzebować łączy się z dopełniaczem - potrzebować czego? Poprawną konstrukcję ma więc zdanie: Potrzebujesz ofert?
Warto dodać, że na tego typu pytania można znaleźć odpowiedź w internetowym słowniku języka polskiego: wsjp.pl. Na stronie hasła "potrzebować", w zakładce Składnia, znajduje się informacja o użyciu przypadka: https://wsjp.pl/index.php?id_hasla=38673&id_znaczenia=4499712&l=21&ind=0

Poradnia

30.12.2021

Nazwisko Wowianka w odmianie

Dzień dobry,
Chciałabym zapytać o poprawną odmianę nazwiska Wowianka. Czy na ślub zapraszam Państwa Wowianków?
Z góry dziękuję!

Nazwisko Wowianka (zarówno używane przez mężczyznę, jak i kobietę) odmienia się następująco:
liczba pojedyncza
M. (Jan, Ewa) Wowianka
D. (Jana, Ewy) Wowianki
C. (Janowi, Ewie) Wowiance
B. (Jana, Ewę) Wowiankę
N. (Janem, Ewą) Wowianką
Msc. (o Janie, Ewie) Wowiance
liczba mnoga
M. (Jan i Ewa) Wowiankowie
D. (Jana i Ewę) Wowianków
C. (Janowie i Ewie) Wowiankom
B. (Jana i Ewę) Wowianków
N. (Janem i Ewą) Wowiankami
Msc. (o Janie i Ewie) Wowiankach
Tak więc na ślub zaprosimy Państwa Wowianków.

Poradnia

30.12.2021

Czy przysłowiowy jest pleonazmem?

Dzień dobry! Czy wyraz "przysłowiowy" jest poprawny, czy jest tylko bezsensownie utworzonym tworem językowym? Słyszałem, że jest to pleonazm, albowiem gdy nawiązujemy do przysłowia, nie musimy dodawać przymiotnika, który ma to potwierdzać.
Z poważaniem.

Z całą pewnością nie można się zgodzić z opinią, że przymiotnik przysłowiowy jest bezsensownym tworem. Nie zawsze też jego użycie jest niepoprawne. Zacznijmy od znaczenia przymiotnika. Słownik języka polskiego PWN (https://sjp.pwn.pl/sjp/przysłowiowy;2512575) podaje, że przysłowiowy to:
1. `dotyczący przysłowia`,
2. `powszechnie znany`.
Rozbudowane znaczenia oraz przykłady użycia przymiotnika przysłowiowy podaje Wielki słownik języka polskiego PAN (https://www.wsjp.pl/index.php?szukaj=przys%C5%82owiowy&pwh=0); zachęcamy do przestudiowania wszystkich przykładów, a tutaj przytaczamy jedynie skrót:
1. `przypominający swą formą przysłowie` (np. przysłowiowy zwrot, przysłowiowe zdanie)
2. `używane dla wskazania wyrazu, który wchodzi w skład jakiegoś przysłowia` (np. przysłowiowy murzyn, który zrobił swoje)
3. `taki, że wszyscy wiedzą, że obiekt, o którym mowa, ma cechę, która jest wskazywana` (np. uchodzi za przysłowiowy wzór uczciwości )
4. `używane w celu zasygnalizowania, że wyraz lub wyrażenie nadrzędne jest składnikiem jakiegoś związku frazeologicznego lub metafory (np. przysłowiowy gwóźdź do trumny)
Generalnie przymiotnik przysłowiowy używany jest wtedy, gdy chcemy zasygnalizować niedosłowność, metaforyczność treści jakiegoś połączenia. Zgodzić się należy, że często jest zbędnym uzupełnieniem związku frazeologicznego, który - co oczywiste - odznacza się niedosłownością treści. W takich sytuacjach rzeczywiście można mówić o pewnej nadmiarowości znaczeniowej. Jest ona odstępstwem od normy frazeologicznej (nieuzasadnioną innowacją rozwijająca utrwalony skład związku frazeologicznego) traktowanym jako błąd, np. postawić przysłowiową kropkę nad i (odbiorca ma świadomość, że nie chodzi o dosłowną kropkę). Na marginesie, skoro już wywołał Pan pleonazm, to warto zastanowić się w tym kontekście nad wyrażeniem z Pana pytania: "utworzonym tworem" (?).
Poprawne są natomiast użycia, w których przymiotnik przysłowiowy stanowi sygnał odniesienia do związku frazeologicznego czy przysłowia, które nie są przywoływane w całości (znaczenie 1. `dotyczący przysłowia`), np. przysłowiowa baba z wozu (baba z wozu koniom lżej), przysłowiowy wróbel na dachu (lepszy wróbel w garści niż gołąb na dachu). Tego rodzaju zastosowanie potwierdzają liczne przykłady notowane w Narodowym Korpusie Języka Polskiego. Przymiotnik przysłowiowy może też wskazywać na symboliczność jakiejś nazwy, pojęcia (znaczenie 2. `powszechnie znany`), np. przysłowiowa mądrość sowy.

Poradnia

30.12.2021

Budowa zdania a znaczenie

Dzień dobry,
wczoraj, w wypowiedzi tekstowej, napisałem: "Nie pracujemy dla Was tylko dla pieniędzy". Celowo nie zastosowałem przecinka przed wyrazem, tylko, zdając sobie sprawę, że postawienie tego znaku interpunkcyjnego zmieniłoby sens zdania. Część odbiorców tekstu była zmieszana po przeczytaniu komunikatu. W związku z powyższym, proszę o odpowiedź na pytanie, czy wystosowana przeze mnie informacja do czytelników w oryginalnym brzemieniu oznacza, że realizuję aktywność zawodową, nie tylko z pobudek zarobkowych? Według mojej najlepszej wiedzy odpowiedź to: tak.
Bardzo proszę o pomoc w interpretacji.
Łączę pozdrowienia

Wydaje się, że większość odbiorców tego tekstu mogła zrozumieć to zdanie tak, jakby był w nim przecinek. To kwestia przyzwyczajenia do interpretowania tekstów w określony sposób. Przyznać jednak trzeba, że, tekst został skonstruowany niezbyt fortunnie, ponieważ wykorzystuje określony schemat składniowy, do którego jest przypisane pewne znaczenia, niemal w sposób automatyczny. Ze zdania może wynikać, że pracują Państwo "tylko dla pieniędzy". Naprawdę trzeba się dłużej zastanawiać, żeby to zdanie odczytać inaczej. Aby treść była rozumiana zgodnie z intencją nadawcy, wystarczyłoby zmienić pozycję "nie" w zdaniu, np.: Pracujemy dla Was nie tylko dla pieniędzy.

Poradnia