O nas

Prowadzący

dr hab. prof. UJD Renata Bizior

dr hab. prof. UJD Renata Bizior

Krótki życiorys naukowo-dydaktyczny

Renata Bizior jest absolwentką Liceum Ogólnokształcącego im. Heleny Malczewskiej w Zawierciu. W Wyższej Szkole Pedagogicznej w Częstochowie (obecnie Akademia im. Jana Długosza) ukończyła filologię polską i obroniła pracę magisterską z językoznawstwa, pisaną pod kierunkiem prof. dra hab. Andrzeja Bańkowskiego. Pracę naukowo-dydaktyczną, na stanowisku asystenta, rozpoczęła w Zakładzie Języka Polskiego macierzystej uczelni. Rozprawę doktorską, poświęconą językowi prozy Jędrzeja Kitowicza, napisała pod kierunkiem prof. dr hab. Marii Lesz-Duk. Doktorat w zakresie językoznawstwa uzyskała na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Od 1998 roku pracuje na stanowisku adiunkta w Zakładzie Historii Języka Polskiego, a następnie w Zakładzie Języka Polskiego. Zajęcia dydaktyczne prowadzi w powiązaniu z własnymi zainteresowaniami badawczymi.

Obszary badawcze

W pracy badawczej interesują ją w znacznej mierze zagadnienia polszczyzny historycznej (historia języka polskiego, stylistyka historyczna, genologia, kulturowe aspekty języka). Obecnie prowadzi badania nad językiem religijnym okresu przedsoborowego, koncentrując swoją uwagę na gatunkowości dziewiętnastowiecznych kazań. W swoich badaniach podejmuje również zagadnienia współczesnej polszczyzny (przemiany najnowszej polszczyzny, język w Internecie, antroponimia, leksyka).

Bliżej życia

Wolny czas poświęca najchętniej na podróże, wyprawy, wycieczki. Uwielbia czas spędzony z córkami i spotkania z przyjaciółmi.