Poradnia

Pytania i odpowiedzi

Ach, te zdania...

22.11.2019

Ach, te zdania...

Szanowna Poradnio,
moje wątpliwości dotyczą formy orzeczenia w zdaniu: Wspomnieć jeszcze należy o integracji wiekowej - jest to sytuacja, polityka bądź proces społeczny wspomagające interakcje pomiędzy osobami z różnych grup wiekowych. Czy nie powinno być ono w liczbie mnogiej (są)?

Pod względem formalnym, faktycznie, lepiej jest użyć orzeczenia w liczbie mnogiej - są. Warto też przemyśleć użycie dwukropka po są - tekst zyskałby na jasności. Przedstawione zdanie wymaga jednak większej liczby zmian. Jest błędnie skonstruowane pod względem logicznym i semantycznym. Trudno jednak przeprowadzić jego korektę bez znajomości szerszego kontekstu.

Poradnia