Poradnia

Pytania i odpowiedzi

Imię Anja

02.12.2020

Imię Anja

Szanowni Państwo,
Chciałabym dowiedzieć się, czy aktualnie można nadać lub przyjąć imię Anja? Widziałam opinię Rady Języka Polskiego z 2011 r., że takie imię w języku polskim nie istnieje, jednak w moim otoczeniu pojawia się coraz więcej osób narodowości polskiej o takich imionach. Zastanawiam się, czy czas zmienił podejście do tej kwestii?
Będę wdzięczna za odpowiedź.
Pozdrawiam

Zasady nadawania imion zostały zmienione przez Ustawę z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego, która weszła w życie 1 marca 2015 r. Opinia Rady Języka Polskiego z 2011 r. jest już nieaktualna, ale można ją traktować jako swego rodzaju zalecenie.
W artykule 59. wspomnianej ustawy czytamy, że wybrane imię lub imiona nie mogą mieć formy zdrobniałej oraz nie mogą mieć charakteru ośmieszającego lub nieprzyzwoitego, ale mogą być imionami obcymi. Można również wybrać imię, które nie wskazuje na płeć dziecka, ale w powszechnym znaczeniu jest przypisane do danej płci.
W świetle obowiązującego prawa dziecku można nadać imię Anja.

Poradnia