Poradnia

Pytania i odpowiedzi

Jak należy wymówić wyraz patriotyzm?

18.06.2019

Jak należy wymówić wyraz patriotyzm?

Szanowni Państwo, proszę o wskazanie, jak należy wymawiać poniższe słowa: 1) patriotyzm — [patriotysm] czy [patryjotysm] 2) Austriak — [austriak] czy [austryjak] 3) Gabriela — [gabriela] czy [gabryjela] 4) kiełbasa — [kiełbasa] czy [kieubasa]. Czy w wyrazach kwalifikacje i eliminacje opuszcza się w wymowie sylaby? Z góry dziękuję za odpowiedź.

Zgodnie z zaleceniami Wielkiego słownika poprawnej polszczyzny PWN pod red. A. Markowskiego przytoczone przez Pana słowa powinno się wymawiać w sposób następujący:
1) patriotyzm [patrjotysm] albo [patrjotyzm]; wymowa [patryjotysm] kwalifikowana jest jako przestarzała,
2) Austriak [austryjak], wymowa [austrjak] jest z kolei kwalifikowana jako rzadka,
3) Gabriela [gabrjela], wymowa [gabryjela] jest już przestarzała,
4) kiełbasa [kiełbasa], przy czym ł nie oznacza głoski przedniojęzykowo-zębowej, lecz u niezgłoskotwórcze.
Staranna wymowa wyrazów "kwalifikacje i eliminacje" wymaga artykulacji wszystkich sylab i nieopuszczania żadnej z nich. Wyrazy wymawia się w następujący sposób (w uproszczonym zapisie): kwalifikacje [kfalifikacje] i eliminacje [eliminacje].

Poradnia