Poradnia

Pytania i odpowiedzi

Pisownia: COVID-19 czy covid-19?

31.12.2021

Pisownia: COVID-19 czy covid-19?

Czy nazwę choroby COVID-19 należy pisać wielkimi literami? Czy może całą nazwę należy pisać małymi literami: covid-19 - jak w przypadku innych nazw chorób (mimo że jest skrótem od ang. COronaVIrus Desease)? W tekstach pojawia się też pisownia Covid-19, która wydaje się najmniej poprawna.

Oficjalna nazwa tej choroby zapisywana jest wielkimi literami, niemniej w użyciu są różne warianty nazwy. Jak słusznie Pani zauważyła, nazwa jest skrótowcem bazującym na cząstkach wyrazów obcych (angl. Coronavirus Disease 2019), utworzonym zgodnie z zasadami systematyki chorób przyjętymi przez WHO, które podało obowiązującą nazwę choroby i jej zapis.
W Wielkim słowniku języka polskiego PAN (online) znajdujemy informację, że zapis COVID-19 ma charakter wzorcowy (https://wsjp.pl/haslo/podglad/99593/covid-19), a zapis covid (rzadziej: kowid) ma nacechowanie potoczne (https://wsjp.pl/haslo/podglad/102173/covid), czyli mieści się w normie użytkowej języka. Oznacza to, że w sytuacjach komunikacji nieoficjalnej ta forma jest poprawna.

Poradnia