Poradnia

Pytania i odpowiedzi

Podwojenie litery w skrótach

20.11.2021

Podwojenie litery w skrótach

Dzień dobry,
W niniejszym zdaniu "Geneza okupacji, ekonomiczna, społeczna i wojskowa działalność w 1939-1945 rr." znajduje się skrót rr.
Czy Państwo mogliby mi powiedzieć skrót czego jest ten rr.? Czemu dwa razy « r »? Pisze się "w 1945 r.", dobrze. Ale czemu tutaj dwa razy?
Pozdrawiam

Zapis zdania, który Pan podaje budzi wątpliwości. Nie wiemy, co autor chciał w ten sposób oznaczyć. W języku polskim nie używa się skrótu rr. w odniesieniu do słowa "rok", ponieważ to słowo nie ma typowej formy liczby mnogiej (*"roki"). Formą liczby mnogiej w mianowniku są "lata", a zatem: .... w latach 1939-1945.
Podwojenie pojedynczych liter w skrótach używa się do form liczby mnogiej, np.:
s. (strona) - ss. (strony)
o. (ojciec w zakonie) - oo. (ojcowie)
p. (pani/pan) - pp. (państwo).

Poradnia