Poradnia

Pytania i odpowiedzi

Wykonkludować?

30.12.2021

Wykonkludować?

Szanowna Poradnio! Chciałbym się dowiedzieć, czy poprawne jest używanie wyrazu wykonkludować. Moim zdaniem jest to synonim słów takich jak wywnioskować, wykoncypować, wykombinować. Czy mam rację?
Z poważaniem.

Wyraz wykonkludować nie jest notowany w słownikach. Pod względem znaczeniowym jest synonimem wyrazu wywnioskować. Ma nieco inne znaczenie niż czasowniki wykoncypować i wykombinować.
Czasownik wykonkludować należy do grupy słownictwa potencjalnego, które nie funkcjonuje w czynnym zasobie leksykalnym. Tego rodzaju słowa można wytworzyć, posługując się regułami słowotwórstwa.
W wypadku wątpliwości można porównać znaczenia czasowników: konkludować, wnioskować, koncypować i kombinować, podane w słownikach języka polskiego.

Poradnia