RODO

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie informuje, że:

  • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie, Waszyngtona 4/8, 42-200 Częstochowa;
  • dane kontaktowe inspektora ochrony danych w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie: e-mail: iod@ajd.czest.pl, tel. 34 37-84-133;
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia Pani/Pana pytania dotyczącego wątpliwości językowych oraz udzielenia odpowiedzi na nie, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) ogólnego rozporządzenia – przetwarzanie jest niezbędne w celu świadczenia usługi;
  • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom;
  • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
  • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na postanowione pytanie, jednakże nie dłużej niż 48 godzin od udzielenia tejże odpowiedzi;
  • posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
  • podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do rozpatrzenia pytania oraz udzielenia odpowiedzi na nie;
  • Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.