O nas

Prowadzący

dr hab. prof. UJD Dorota Suska

dr hab. prof. UJD Dorota Suska

Krótki życiorys naukowo-dydaktyczny

Związana z Częstochową, tu ukończyła IV Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza, następnie studiowała polonistykę w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Częstochowie (obecnie Akademia im. Jana Długosza). W roku 1990 otrzymała dyplom magistra filologii polskiej (na podstawie pracy magisterskiej poświęconej językowi w prasie regionalnej) i rozpoczęła pracę w Instytucie Filologii Polskiej - w Zakładzie Współczesnego Język a Polskiego. Stopień doktora nauk humanistycznych w dziedzinie językoznawstwa uzyskała na Wydziale Filologiczno-Historycznym Uniwersytetu Łódzkiego, na podstawie rozprawy przedstawiającej zagadnienia stylizacji w prozie Marka Hłaski. Stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo (specjalność: językoznawstwo współczesne) uzyskała na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Pedagogicznego im KEN w Krakowie.

Obszary badawcze

Główny nurt jej zainteresowań badawczych wiąże się z komunikacją medialną oraz przemianami współczesnej polszczyzny, opisywanymi z uwzględnieniem kontekstu kulturowego. Skupia się na badaniach komunikacji w przestrzeni internetowej, uwzględniając aspekty genologiczne, pragmatyczne, socjolingwistyczne i normatywne funkcjonujących tu tekstów i realizacji językowych. Interesuje ją ponadto współczesna leksyka (frazeologia), komunikacja młodzieży, przemiany dyskursu politycznego oraz język w prasie. Ważnym obszarem podejmowanych badań jest styl tekstów literackich współczesnych i dawnych (jest m.in. autorką monografii Z problemów stylizacji językowej w opowiadaniach Marka Hłaski).

Bliżej życia

Matka dorosłego syna. Miłośniczka psów - zwłaszcza bokserów. Podziwia przyrodę w każdej postaci. Lubi ludzi. Ceni sobie czas spędzony na rozmowach z przyjaciółmi. Odpoczywa z książką lub podczas krótkich wycieczek.