Poradnia

Pytania i odpowiedzi

Dolina Rabiańskiego Potoku

30.12.2021

Dolina Rabiańskiego Potoku

Dzień dobry,
mam problem z zapisem nazwy "dolina Rabskiego (Rabiańskiego) potoku". Chodzi mi o wielkość liter. Ten zapis do mnie nie przemawia, wyraz "Rabiański (Rabski)" jest przymiotnikiem, więc wydaje mi się, że powinno być "dolina rabskiego (rabiańskiego) potoku" albo "Dolina Rabskiego Potoku".
W książce, którą czytam pojawił się zapis: "dolina Rabskiego (Rabiańskiego) potoku". Z kolei w Internecie znalazłam następujący opis: "W tym miejscu umownie kończy się Bystre a zaczyna dolina Rabskiego Potoku. Obecnie w celu wypromowania tego terenu używana jest forma "Dolina Rabskiego Potoku" jako nazwa własna, nie ma ona jednak podłoża historycznego, miejscowi nigdy taką formą się nie posługiwali, podobnie jak określeniem Rabska Dolina. [http://www.twojebieszczady.net/rabe.php].
Proszę uprzejmie o pomoc. Łączę wyrazy szacunku

Zaczniemy odpowiedź od ogólnej uwagi, że istnieje zasadnicza różnica między zapisem nazw pospolitych i nazw własnych. Skoro mamy do czynienia z nazwą własną potoku, to nie możemy porównywać jej zapisu do pisowni przymiotników, które są nazwami pospolitymi. Przykładowo w Tatrach nazwa własna z przymiotnikiem - Dolina Chochołowska - jest zapisywana wielkimi literami, bo to oczywiste.
Analiza językowa danych kartograficznych pokazuje, że całe wyrażenie Rabiański Potok (Rabski Potok) jest nazwą własną, co oznacza, że jego pisownia wymaga użycia wielkich liter. Taki zapis potwierdza Urzędowy wykaz nazw rzecznych opracowany przez Komisję Standaryzacji Nazw Geograficznych:  http://ksng.gugik.gov.pl/pliki/hydronimy1.pdf. Dodajmy, że Rabiański Potok i Rabski Potok to nazwy wariantywne, używane wymiennie.
Trudno nam natomiast odpowiedzieć na pytanie, czy dolina Rabiańskiego (Rabskiego) Potoku jest w całości ustabilizowaną nazwą własną, czy nie. Jeśli byłaby to nazwa własna, to powinna być zapisywana wielkimi literami. Jednak nazwa dolina Rabiańskiego Potoku nie występuje na mapach i w innych oficjalnych spisach kartograficznych. Natomiast na stronach internetowych - urzędowych i turystycznych - częściej notowany jest zapis dolina Rabskiego (Rabiańskiego) Potoku. Te informacje wskazywałyby, że dolina występuje tu w znaczeniu obszaru o określonym ukształtowaniu, a nie jako część nazwy własnej, w przeciwieństwie do nazwy Rabska Dolina.

Poradnia