Poradnia

Pytania i odpowiedzi

Jak zapisać nazwy kierunków studiów?

17.01.2020

Jak zapisać nazwy kierunków studiów?

Uprzejmie proszę o odpowiedź, w jaki sposób zapisujemy nazwy kierunków studiów. Dotyczy użycia dużych i małych liter na początku wyrazów. A zatem - które wyrażenie zostało zapisane poprawnie: chemia medyczna, Chemia medyczna, Chemia Medyczna? Pozdrawiam.

Zasady pisowni i interpunkcji nie normują sposobu zapisu nazw kierunków wśród kategorii wyrazów i połączeń wyrazowych, które należy pisać wielką literą. Zatem nazwy w rodzaju chemia medyczna, filologia polska zapisujemy małą literą. Niemniej, jeśli chciałby Pan podkreślić szczególne znaczenie nazwy kierunku, wyrazić własną postawę (np. sentymentalną) wobec nazwy, może ją Pan zapisać wielką literą. Zasady pisowni dopuszczają użycie wielkiej litery ze względów uczuciowych i grzecznościowych. W pozostałych użyciach stosuje się zapis małą literą.

Poradnia