Poradnia

Pytania i odpowiedzi

Konstrukcje porównawcze z niż i od

19.11.2021

Konstrukcje porównawcze z niż i od

Szanowni Państwo,
mam pytanie dot. niniejsze struktury.
A/ Ale wolę to niż zapach róży.
B/ Ale wolę to od zapachu róży.
Czy obie struktury są poprawne? Jeśli tak, czy można używać niż i od odmiennie?
Dziękuję z góry.
Pozdrawiam

Oczywiście konstrukcje te mogą być używane wymiennie, obydwie są poprawne. Jednak istnieją między nimi pewne różnice znaczeniowe. Wielki słownik poprawnej polszczyzny podaje, że konstrukcja porównawcza z "niż" wskazuje na stopień nasilenia porównywanych cech, stanów, czynności. Natomiast konstrukcje z "od" nazywają tło porównania, element odniesienia dla porównywanej cechy, stanu. Różnice semantyczne obrazuje np. zdanie: "Bardziej mnie to boli niż dziwi", w którym możliwe jest użycie tylko przyimka "niż".

Poradnia