Poradnia

Pytania i odpowiedzi

Owiany złą sławą?

19.11.2019

Owiany złą sławą?

Szanowni Państwo, czy poprawny jest frazeologizm "owiany złą sławą"? Często spotykam się ze sformułowaniem "cieszący się złą sławą", jednak trafiłem kilkukrotnie właśnie na frazę "owiany złą sławą". Czy taka kalka może uchodzić za poprawną?

Jeśli weźmiemy pod uwagę status związku frazeologicznego "cieszyć się (cieszący się) złą sławą", to nie jest on oczywisty. Jest to związek używany w języku polskim w różnego typu wypowiedziach i tekstach, ale jego poprawność budzi wątpliwości. Poprawne pod względem frazeologicznym są połączenia: "cieszyć się sławą" i "cieszyć się dobrą sławą", które łączą semantykę wyrazu "cieszyć się" ('doznawać radości, zadowolenia; odczuwać radość') i "sława" ('opinia o kimś, zwłaszcza dobra') w sposób logiczny.
Połączenie "owiany złą sławą" nie jest utrwalone w języku polskim, ma charakter innowacyjny, odświeża zasoby języka. Zastępuje niezbyt fortunne połączenie "cieszyć się złą sławą". Powstało prawdopodobnie z połączenia, skrzyżowania frazeologizmów: "okryć się (złą) sławą" i "owiany tajemnicą". 

Poradnia