Poradnia

Pytania i odpowiedzi

Popodziwiam sobie, popodziwiasz sobie...

27.03.2019

Popodziwiam sobie, popodziwiasz sobie...

Dzień dobry, czy poprawny jest zwrot "popodziwiam sobie"?

Zwrot "popodziwiam sobie" jest poprawny pod względem językowym. Połączenie czasownika popodziwiać z zaimkiem sobie (np. popodziwiam sobie widoki) wskazuje na subiektywny stan podmiotu, który wykonuje czynność - stopień nasycenia podmiotu rezultatami czynności.

Poradnia